top of page

Connecting People with Ideas

shutterstock_1872724837.jpg

Bacon Keller & Partners

vaše cesta k prosperitě

Blue Pattern

Naše služby

Expertíza

Jako ambiciózní poradenská firma pečlivě sledujeme nové trendy v klíčových oblastech podnikání. Naši experti pocházející z různých odvětví se jimi inspirují a přinášejí tak atraktivní obchodní příležitosti pro naše klienty.

Networking

K propojování lidí, společností a nápadů využíváme mnohaleté zkušenosti členů našeho týmu, širokého spektra jeho kontaktů a léta budovaných vztahů ve státních i soukromých subjektech

Business Development

Business Development je klíčovým obor pro rozvoj a finanční úspěch firem, a proto mu tým našich expertů věnuje mimořádnou pozornost. Jimi poskytované služby umožňují klientům nejen objevit nové směry a vize, ale také jim aktivně pomáhají tyto cíle uskutečnit. 

Projekty

Našim klientům pomáháme projekty vyhledávat, posuzovat, domluvit i realizovat. Pomáháme vybrat do projektů vhodné partnery, lidi a vybrané projekty zároveň i spolufinancujeme.

Naše oblasti zájmu

Veřejný sektor
Legislativní monitoring 

Z bezprostřední blízkosti aktivně sledujeme dění v legislativních radách a orgánech státních institucí, což nám umožňuje s náskokem ovlivňovat obchodní startegie a cíle našich klientů. K informacím o důležitých státních zakázkách a veřejných výběrových řízeních se dostáváme včas, což nám umožňuje našim partnerům poskytnout zásadní konkurenční výhodu.

Energetika

Jelikož je energetika zásadním pilířem průmyslu v každém státě, je i pro nás tato oblast klíčová. Díky naší výjimečné pozici v této vlivové sféře a s ohledem na roli státních institucí při určování strategického směru energetického rozvoje, jsme pro naše klienty, působící v energetickém odvětví, přirozeným strategickým partnerem

Zdravotnictví
Farmacie

Zdravotnictví prochází v posledních letech zásadním celosvětovým rozvojem. Investice do výzkumných projektů, technologických inovací a vývoje nových léků překonávají historické meze. Jako aktivní účastníci se necháváme inspirovat a hledáme ambiciózní projekty, které kromě veřejného prospěchu, přinášejí i zajímavá zhodnocení našim klientům.

Finanční služby
Bankovnictví 
Pojišťovnictví

Svět financí je bezesporu tou pravou hybnou silou veškeré podnikatelské činnosti. Proto jsme i my pozvali do našeho týmu experty přes bankovnictví, finanční i pojišťovací služby, aby inovativní projekty z této oblasti dokázali indetifikovat, zanalyzovat a nabídnout našim klientům. Zajímají nás moderní technologie, jejichž úspěšná aplikace je měřítkem pokroku.

Ekologie
Odpadové hospodářství
ESG & CSR

Ekologie je klíčovým oborem pro budoucnost naší planety, jak pro nás, tak pro naše potomky. Proto aktivně podporujeme projekty udržitelného investování, které cílí na environmentální a sociální problémy (ESG). Tyto projekty nejen pomáhají obrátit negativní trend ničení naší planety, ale také přinášejí prosperitu našim klientům. Například technologické inovace v oblasti odpadového hospodářství se řadí mezi nejvýnosnější projekty v této oblasti a bývají častým cílem odpovědných investorů.

Video Game

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je jedním z oborů, které jsou nedílnou součástí veškerého podnikání ale i osobního života. Její zásadní význam vnímáme i my, a i proto poskytujeme našim klientům kybernetický klid a bezpečí. Využíváme nejpokročilejší dostupné technologie našich partnerů, kteří jsou v této oblasti na světové špičce.

Realit.png

Real Estate

Díky širokému spektru našich kontaktů, jak z privátní podnikatelské sféry, ale i zejména ze státního a veřejného sektoru, dokážou naši experti najít s předstihem atraktivní projekty z oblasti Real Estate. Dokážeme pro naše klienty tyto projekty nejen vyhledat, ale i provést právní , ekonomickou analýzu Due Dilligence. Zároveň jsme schopni posoudit možnou přidanou hodnotu těchto projektů ve vazbě na jiné oblasti, ve kterých působíme.

Media

Pro každou společnost je nezbytná profesionální mediální komunikace, která využívá i moderní digitální technologie. Naši v této oblasti médií mají za sebou bohaté zkušenosti s úspěšnými projekty po celém světě. Tyto jedinečné zkušenosti využíváme nejen v rámci společnosti BK&P pro naše vlastní potřeby, ale zároveň je také nabízíme i našim klientům

Case studies

Zastupovali jsme klienta z oblasti Real Estate při jednáních se státem o odkupu jeho pozemků pro potřeby realizace  lineárních staveb včetně mediální litigace.

Kontaktujte nás
bottom of page