top of page

Connecting People with Ideas

V Bacon Keller & Partners propojujeme jednotlivce, společnosti, nápady i myšlenky s cílem najít, nebo vytvořit nové příležitosti pro úspěšné obchody.

Blue Pattern

Naše služby

Expertíza

Jako ambiciózní poradenská firma pečlivě sledujeme nové trendy v klíčových sektorech businessu. Naši experti z různých oborů, se jimi inspirují a vytváří tak atraktivní obchodní prostor pro naše klienty. 

Networking

K propojování lidí, společností a nápadů využíváme mnohaleté zkušenosti členů našeho týmu, širokého spektra jeho kontaktů a léta budovaných vztahů ve státních i soukromých subjektech

Projekty

Našim klientům pomáháme projekty vyhledávat, posuzovat, domluvit i realizovat. Pomáháme vybrat do projektů vhodné partnery, lidi a vybrané projekty zároveň i spolufinancujeme.

Business Development

Business Development je klíčovým obor pro rozvoj a finanční úspěch firem, a proto mu tým našich expertů věnuje mimořádnou pozornost. Jimi poskytované služby umožňují klientům nejen objevit nové směry a vize, ale také jim aktivně pomáhají tyto cíle uskutečnit. 

Naše oblasti zájmu

Veřejný sektor
Legislativní monitoring 
Veřejné zakázky

Z bezprostřední blízkosti aktivně sledujeme dění v legislativních radách a orgánech státních institucí, což nám umožňuje s náskokem ovlivňovat obchodní startegie a cíle našich klientů. K informacím o důležitých státních zakázkách a veřejných výběrových řízeních se dostáváme včas, což nám umožňuje našim partnerům poskytnout zásadní konkurenční výhodu.

Energetika

Jelikož je energetika zásadním pilířem průmyslu v každém státě, je i pro nás tato oblast klíčová. Díky naší výjimečné pozici v této vlivové sféře a s ohledem na roli státních institucí při určování strategického směru energetického rozvoje, jsme pro naše klienty, působící v energetickém odvětví, přirozeným strategickým partnerem

Zdravotnictví
Farmacie

Zdravotnictví prochází v posledních letech zásadním celosvětovým rozvojem. Investice do výzkumných projektů, technologických inovací a vývoje nových léků překonávají historické meze. Jako aktivní účastníci se necháváme inspirovat a hledáme ambiciózní projekty, které kromě veřejného prospěchu, přinášejí i zajímavá zhodnocení našim klientům.

Finanční služby
Bankovnictví 
Pojišťovnictví

Svět financí je bezesporu tou pravou hybnou silou veškeré podnikatelské činnosti. Proto jsme i my pozvali do našeho týmu experty přes bankovnictví, finanční i pojišťovací služby, aby inovativní projekty z této oblasti dokázali indetifikovat, zanalyzovat a nabídnout našim klientům. Zajímají nás moderní technologie, jejichž úspěšná aplikace je měřítkem pokroku.

Ekologie
Odpadové hospodářství
ESG & CSR

Ekologie je klíčovým oborem pro budoucnost naší planety, jak pro nás, tak pro naše potomky. Proto aktivně podporujeme projekty udržitelného investování, které cílí na environmentální a sociální problémy (ESG). Tyto projekty nejen pomáhají obrátit negativní trend ničení naší planety, ale také přinášejí prosperitu našim klientům. Například technologické inovace v oblasti odpadového hospodářství se řadí mezi nejvýnosnější projekty v této oblasti a bývají častým cílem odpovědných investorů.

Video Game

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je jedním z oborů, které jsou nedílnou součástí veškerého podnikání ale i osobního života. Její zásadní význam vnímáme i my, a i proto poskytujeme našim klientům kybernetický klid a bezpečí. Využíváme nejpokročilejší dostupné technologie našich partnerů, kteří jsou v této oblasti na světové špičce.

Media

Pro každou společnost je nezbytná profesionální mediální komunikace, která využívá i moderní digitální technologie. Naši v této oblasti médií mají za sebou bohaté zkušenosti s úspěšnými projekty po celém světě. Tyto jedinečné zkušenosti využíváme nejen v rámci společnosti BK&P pro naše vlastní potřeby, ale zároveň je také nabízíme i našim klientům

Naši partneři

Aktuality

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Názory našich klientů

"Bacon Keller & Partners was instrumental in helping us develop a comprehensive digital marketing strategy that has transformed our business. Their expertise and guidance have been invaluable, and we couldn't have achieved our goals without them."

John Smith

"Bacon Keller & Partners exceeded our expectations in every way. They took the time to understand our unique needs and challenges and delivered a customized solution that has had a significant impact on our business. We are grateful for their partnership and look forward to working with them again in the future."

Tom Johnson

"Working with Bacon Keller & Partners has been an absolute pleasure. Their team is professional, knowledgeable, and dedicated to delivering results. We highly recommend their services to anyone looking to take their business to the next level."

Jane Doe

Kontaktujte nás
bottom of page